Litteratur- og mediavev

 

 

 

Simone de Beauvoir

 

 

Simone de Beauvoir (1908-1986) hører til Frankrikes viktigste filosofer på 1900-tallet og regnes som en av feminismens mødre. Kvinnens posisjon er et sentralt tema i hennes forfatterskap – et emne hun nærmer seg med en stor grad av filosofisk, kulturell og samfunnsmessig refleksjon.

De Beauvoir vokser opp i en streng katolsk familie, og i hele hennes liv retter hun seg mot borgerskapets konformisme og „tyranni” som oppveksten preges av. Minnene fra oppveksten er bearbeidet i selvbiografien Mémoires d'une jeune fille rangée (1958).

Hun studerer filosofi ved Sorbonne-universitetet i Paris og blir en av de første kvinnelige filosofilærere i Frankrike. I løpet av studietiden møter hun sin venn og etter hvert kjæreste, filosofen Jean-Paul Sartre. Begge utøver stor innflytelse på hverandres forfatterskap og filosofiske verk.

Med de to eksistensialistiske romanene, L'Invitée (1943) og Le Sang des autres, (1945) får de Beauvoir et gjennombrudd som forfatter.

1949 utkommer Le Deuxième Sexe, som fort blir en verdensomspennende suksess. Her belyser hun patriarkatets kvinneundertrykkende mekanismer og skaper en teoretisk basis for datidens nye kvinnebevegelse. I dette verket fremmer hun tesen om at kvinneundertrykkingen er samfunnsmessig betinget. Ifølge Beauvoirs eksistensialistiske terminologi tilskrives mannen en subjektsposisjon, mens kvinnen defineres som mannens andre – le deuxième sexe – og plasseres i en passiv rolle.

Verket gjør henne til en av Frankrikes fremste intellektuelle, hun blir invitert av ulike regjeringer. Hun reiser gjennom Europa, Nord-, Sentral- og Sør-Amerika, Midtøsten, daværende Sovjetunionen og Kina. Reiseerfaringene er samlet i ulike reportasjer og dagbøker. I 1954 mottar hun Prix Goncourt for romanen Les Mandarins.

Sammen med Sartre engasjerer hun seg mot Vietnam- og Algerie-krigen, og fra 1970-tallet stiller hun seg til „à disposition du mouvement féministe international“ (til disposisjon for den internasjonale kvinnebevegelsen). Hun var en av de første som forsvarte retten til abort.

Når Sartre blir syk, pleier hun ham frem til hans død i 1980. Et år senere utkommer La Cérémonie des adieux, de Beauvoirs tilbakeblikk på de siste årene i Sartres liv.
 

 
 

 

 

 

 

Nettsider om Simone de Beauvoir

Mange av de Beauvoirs verker er oversatt til norsk. Hvis man kjenner litt til dem på norsk, vil  tekstene hennes være lett tilgjengelige  på  originalspråket dersom man har franskkunnskaper på viderekomne nivå. 

 

 

 

 

  (Lenker til sider på fransk)

Hjemmesiden til Société Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir

Liv og verk

Biografi

Biografi med utdrag fra ulike verk

Utdrag fra Le Deuxième Sexe