Litteratur- og mediavev

 

 

 

Marguerite Duras

 

 

Marguerite Duras (1914-1996) regnes som en av 1900-tallets viktigste franske forfattere. I tillegg til et omfangsrik skjønnlitterær forfatterskap, deriblant romaner, noveller og teaterstykker, står hun også bak en rekke filmer.

Hennes tidlige verker regnes ofte som eksempler for nyromanen (Nouveau Roman), en eksperimentell strømning i fransk litteratur på 50-tallet hvor forfatterne søkte etter å fornye romanens form, blant annet ved å oppløse handlingsforløpets kronologi.

Kjærlighet er et sentralt tema hos Duras. Hun skildrer ofte mennesker som forsøker å bryte ut av en ensom tilværelse og som vil gi livet mening blant annet gjennom en absolutt kjærlighet eller gjennom forbrytelse og galskap (Moderato Cantabile 1958, Le Ravissement de Lol V. Stein 1964, L'amante anglaise, 1968). Mange tekster kretser  omkring kvinners situasjon. Det fremstilles kvinner som er ute av stand til å kommunisere og som venter på at noe skal hende. Tilsynelatende meningsløse dialoger kan gjenspeile en slik forventning (L'après-midi de Monsieur Andesmas, 1962) eller karakterisere personer som lider av en grunnleggende dødelig svakhet (La maladie de la mort, 1982). I tillegg til kjærlighet er også døden et viktig emne for Duras og skildringer av ødeleggelse og forfall går igjen i hennes verker.   

Duras’ senere romaner som L’Amant (Elskeren, 1984) og La Douleur (Smerten, 1986) har sterke selvbiografiske innslag. L’Amant er basert på forfatterens opplevelser i barne- og ungdomstiden i Indokina hvor hun vokste opp.  I La Douleur bearbeider Duras hendelser etter annen verdenskrig da hun ventet på at hennes mann skulle komme tilbake fra en konsentrasjonsleir. Gjennom sterke skildringer av den ventende kvinnens fortvilelse og mannens nedbrutte tilstand da han kommer hjem, gis innblikk i krigens grusomhet og den totalitære maktens brutalitet.

Av Duras' filmatiske arbeider er sannsynligvis Hiroshima, mon amour (1959) mest kjent. Filmen ble regissert av Alais Resnais og baserer seg på dialoger skrevet av Duras. Filmen kretser omkring atombomben over Hiroshima etter annen verdenskrig, men dens egentlige og underliggende tema er hukommelsen som en vesentlig faktor for å forstå vår ekstistens. 

 

 

 

 

Nettsider om Marguerite Duras

Duras tekster er oversatt til mange språk, deriblant engelsk og norsk. Duras' stil og språk er imidlertid lett tilgjengelig og vi anbefaler å lese henne på originalspråket når man har franskkunnskaper på viderekomne nivå.

 

 

 

 

  (Lenker til sider på fransk)

Duras og hennes arbeider

Le cinéma de Duras

Hiroshima, mon amour

Utdrag fra La Douleur

Se også:

La Francophonie, portail de littérature francophone