Litteratur- og mediavev

 

 

 

Nathalie Sarraute

 

 

Nathalie Sarraute (1900-1999) er en av 1900-tallets mest markante franske forfatterstemmer. Hun har skrevet litteratur i ulike sjangere: romaner, teaterstykker, hørespill og essayer.

Sarraute er en søkende forfatter, opptatt av romankunstens fornyelse; av mange regnes hun som en representant for Nouveau Roman – en strømning i fransk litteratur som oppsto på 1940- tallet.

For Sarraute er ikke lenger historiefortellingen sentral, hun bryter med en romantradisjon der en kronologisk historie, og ofte et stort psykologisk drama er i fokus. Istedenfor utvikler hun en form for mikropsykologi – hun konsentrer seg i liten grad om de store følelsene, men søker å fremstille de små psykiske bevegelsene som foregår i oss, men som forblir vage. Disse indre bevegelsene betegner hun som Tropismes, som er tittelen på hennes debutverk fra 1939. Tropismes en samling tekster der det skildres personer i en småborgerlig kontekst. De samtaler med hverandre gjennom språklige klisjeer og stivnede floskler. Sarraute er opptatt av å fange det som skjer under overflaten av de ofte noe automatiserte hverdagslige samtalene – noe hun kaller for ”sous-conversation”.

Ved at hun setter søkelyset på klisjeer og floskler minner hennes tekster på mange måter om sosiale satirer, som for eksempel Portrait d’un innconu (1948), Martereau (1953) eller Les Fruits d’Or (1963). I Les Fruits d’Or beskriver hun blant annet snobbismen som preger litteratur- og forlagsmiljøet.

1983 utgir Sarraute den selvbiografiske romanen Enfance. I form av en dialog med et slags alter-ego beskriver hun sin spesielle oppvekst. Foreldrene hennes ble skilt da hun fremdeles var svært liten, og barndommen hennes var preget av stadige reiser mellom foreldrene. Etter skilsmissen stiftet både faren og moren nye familier og flyttet rundt mellom Russland – hvor de opprinnelig kom fra – Sveits og Frankrike. På en subtil måte viser Sarrautes skildringer av sin oppsplittede barndom et barns virkelighetsforståelse, sårbarhet og behov for trygghet. Gjennom den særegne dialogteknikken i romanen tematiserer Sarraute samtidig mekanismer knyttet til hukommelse og minner.

Sarraute er aktiv som forfatter til hun dør nesten hundre år gammel. ”Sous-conversation” forblir stadig et av hennes mest sentrale temaer: noe som kommer til syne hennes siste verk Ouvrez (1997) hvor hun i 15 dialogaktige scener skildrer en regelrett kamp mellom ord og underliggende følelser.

 

 

 

 

Nettsider om Nathalie Sarraute

Sarrautes verk er ikke umiddelbart lett tilgjengelig. Det kan være interessant og lærerik å lese originaltekster parallelt med en oversettelse.  Mange av hennes bøker er oversatt til engelsk og tysk.

  (Lenker til sider på fransk)

Liv og verk

Om Sarraute

Utdrag av Tropismes

Utdrag av Martereau

Essay om Nathalie Sarraute