Litteratur- og mediavev

 

 

 

Max Frisch

 

 

Max Frisch (1911-1991) hører til blant de viktigste representantene for sveitisk etterkrigslitteratur. Han skriver tidskritiske verker med fremmedgjøring og identitetsspørsmål som sentrale temaer. Ofte skildrer han mennesker i konflikt med sosiale roller som synes å låse dem til en bestemt identitet.

Frisch blir født i Zürich hvor han studerer arkitektur. Etter studiene arbeider han som journalist, arkitekt og forfatter. I årene 1951-52 foretar Frisch lange reiser gjennom Europa, Amerika og Mexico – og opplevelsene fra reisene bruker han i senere verk. I 1955 oppløser han arkitektbyrået og blir forfatter på heltid.

Forfatterskapet er rikt og variert, det omfatter både teaterstykker og romaner. Frischs dramaer inneholder som regel et politisk budskap som formidles ved hjelp av et bredt spekter litterære – ofte farseaktige – virkemidler. Die Chinesische Mauer (1946), et av Frischs første dramaer, er skrevet som en eksperimentell komedie der antikke og moderne elementer er blandet sammen. Dramaet Als der Krieg zu Ende war (1949) omhandler en sann begivenhet fra etterkrigstidens Berlin og kretser på ulike måter omkring skyld. Andorra (1961) regnes blant hans mest kjente stykker. Her tematiserer Frisch blant annet antisemittismens konsekvenser. Vi møter en hovedperson som mislykkes på grunn av omgivelsenes fordommer overfor ham. Farsen Biedermann und die Brandstifter (1958) omhandler en absurd innlosjeringssituasjon og blottlegger borgerskapets trang til å følge autoriteter og tilpasse seg. I en rekke stykker beskriver Frisch mennesker i et spenningsfelt mellom subjektiv identitet og sosialt rollespill – som for eksempel i parodien over don-juan-stoffet. I Don Juan oder die Liebe zur Geometrie (1953), møter vi en don juan som på ingen måte opptrer som dynamisk kvinnehelt. Han blir snarere presset inn i denne rollen av omstendighetene og gjennom omgivelsenes forventninger.

I Frischs romaner er identitetsproblematikk ofte knyttet til en tematisering av kjønnsroller og ekteskap. Hans første roman, Stiller (1954), handler om en mann som etter et langt opphold i utlandet kommer tilbake til Sveits, hans hjemland. Romanens hovedtema er mannens identitetskamp, hans konfrontasjon med fortiden og forholdet til en kone som har lykkes bedre i en karriere som kunstner enn han selv. Identitet og kjønnsproblematikk er også sentrale i romanen Homo Faber (1957, filmatisert av Volker Schlöndorff (1990). Her utsettes jegfortelleren, en rasjonell ingeniør, for en rekke „ulogiske“ skjebnesammentreff, noe som fører til at han blir konfrontert med fortiden og et tidligere kjærlighetsforhold. I Mein Name sei Gantenbein (1964) gjenspeiles identitetstematikken i romanes formale oppbygning. Ulike teksttyper blandes, og det opprettes stadig tvil i forhold til det fortalte. I den selvbiografiske fortellingen Montauk (1975) benytter Frisch seg av en tilsvarende blandingsteknikk, og slik reflekteres fortellingens muligheter, samt muligheten til å etablere objektive sannheter.

Frischs etterlatte litterære skrifter forvaltes i dag av Max Frisch-Archiv, stiftet av forfatteren selv i 1979. 

 

 

 

 

Nettsider om Max Frisch

Frischs tekster vil være tilgjengelige for personer med tyskkunnskaper på viderekomne nivå.

 

  (Lenker til sider på tysk)

Max Frisch-Archiv

Kortbiografi

Biografi

Liv og verk

Andorra

Stiller