Litteratur- og mediavev

 

 

 

Thomas Glavinc

 


Thomas Glavinic (født 1972) er en ung østerriksk samtidsforfatter. Han står bak en rekke romaner og noveller, og tematisk spenner tekstene hans over et vidt spekter.

Debutromanen Carl Haffners Liebe zum Unentschieden (1998) er basert på en historisk figur. Hovedkarakteren, Carl Haffner, er inspirert av den noe eiendommelige østerrikske sjakkmesteren, Karl Schlechter, som var kjent for sin beskjedenhet. Glavinic skaper i sin roman en psykologisk studie av en outsiderskikkelse med en særegen begavelse. I likhet med det historiske forbildet, er Carl Haffner en stor sjakkmester, hans spesialitet er at partiene han spiller som regel ender med remis – altså uavgjort. Romanen er bygget opp som et vekselspill mellom skildringer av konkrete spillesituasjoner under verdensmesterskapet i 1910, og beskrivelser av Haffners oppvekst i enkle kår.

I 2000 følger romanen Herr Susi, som omhandler idretts- og fotballverdenen. Året etter kommer den oppsiktvekkende kriminalromanen Der Kameramörder. Vi møter to par på påskeferie på landet. Etter hvert får de vite at det er begått et brutalt drap på to små barn like i nærheten av der de bor. Protagonistene lar seg trollbinde av medienes detaljerte og ofte tvilsomme dekning av drapssaken. Romanen er et oppgjør med voldsfascinasjonen og sensasjonshungeren mediene higer etter å tilfredsstille.

Romanen Wie man leben soll fra 2004 er en utviklingssatire. I 2006 utkommer hans til nå kanskje mest sammensatte og interessante roman, Die Arbeit der Nacht. Protagonisten Jonas oppdager en helt ordinær dag at det bare er han igjen i hele verden – alle dyr og mennesker er forsvunnet. I begynnelsen har han vanskelig for å fatte hva som har skjedd. Han sjekker media- og kommunikasjonskanaler, for å konstatere at alt – telefon, Internett, tv og radio – er dødt. Han kjører rundt både i Wien, hvor han bor, og i nabobyene for å lete etter mennesker. Når han finner ut at det er mennesketomt alle steder, forstår han at han er det eneste menneske i verden. Leseren får imidlertid aldri vite hva som har hendt. Bokens sentrale tema er Jonas’ møte med en absolutt ensomhet. Gjennom skildringen av Jonas’ atferd, hans angst og tanker, undersøker Glavinic vesentlige eksistensielle spørsmål, samtidig som han på en subtil måte gransker ulike aspekter ved vårt moderne samfunn.
 

 

 

 

Nettsider om Thomas Glavinc   

Thomas Glavinics  tekster vil være tilgjengelige for personer med tyskkunnskaper på videregående nivå. Enkelte verk er også oversatt til engelsk og fransk.

  (Lenker til sider på tysk)  

Thomas Glavinic biografi

Forfatterpresentasjon og verk

Tekstutdrag: Carl Haffners Liebe Zum Unentschiedenen

Tekstutdrag: Herr Susi

Omtale av Der Kameramörder

Omtale av Die Arbeit der Nacht