Litteratur- og mediavev

 

 

 

Günter Grass

 

 

Günter Grass (født 1927) regnes som en av Tysklands viktigste etterkrigstidsforfattere. Skildringer av sosiale miljøer og bearbeidelse av tidstypiske erfaringer danner fundamentet i hans forfatterskap. Grass ble født i Gdansk og både barndomstiden i byens katolske småborgerskap og ungdomsårene under NS-tiden  preger hans litterære univers.

Grass kunstneriske virke kjennetegnes av en kritisk pragmatisme, han har alltid vektlagt kunstens håndverksmessige karakter. I tillegg til å være forfatter har han studert steinhuggeri og billedkunst.

Med romanen Die Blechtrommel (1959) oppnådde Grass stor internasjonal suksess. Romanen utspiller seg i Gdansk og forteller historien til Oskar Mazerath som  bestemmer seg for å slutte å vokse i en alder av tre år. Han forblir liten og trommer stadig på en blikktromme. Vi følger ham fra tiden før krigen gjennom krigsårene – der han er engasjert i en underholdningsgruppe av dverger som opptrer for NS-tropper – frem til han etter krigen vender tilbake til sin krigsherjede hjemby Gdansk. I Die Blechtrommel tegner Grass et grotesk og samtidig presist bilde av NS-tiden. Fortellerglede og språkfantasi forbinder seg med et skarpt blikk for situasjoner og atferdsmønstre. I 1979 ble romanen filmatisert under regi av Volker Schlöndorff og Margarethe von Trotta. Die Blechtrommel etterfølges av novellen Katz und Maus (1961) og romanen Hundejahre (1963) der forfatteren tematiserer massesuggesjon, krig og fortidsfornektelse. Til sammen danner disse tre verkene Danzig-trilogien.

Grass’ anti-ideologiske tendenser står i motsetning til 60-tallets studentbevegelser. I ulike verk, som i dramaet Die Plebejer proben den Aufstand (1966) og romanene Örtlich betäubt (1969) og Tagebuch einer Schnecke (1972), analyserer og diskuterer han venstresidens radikale konsept.

Romanene fra 70- og 80-tallet preges igjen av Grass’ spesielle fortellerstil. Vi møter jegfortellere som ser tilbake på fortiden samtidig som de skildrer nåtiden på en særegen fabulerende måte. I romanen Der Butt (1977) fortelles om et tidsrom som strekker seg tilbake til den nyere steinalderen. I hans neste storslåtte roman Die Rättin (1986) tegner han en apokalyptisk fremtidshorisont for menneskeheten.

Romanen Ein weites Feld (1995) omhandler på en ironisk-aktualiserende måte den prøyssiske forfatteren Theodor Fontane.  I 1999 utgir Grass Mein Jahrhundert – en samling av fortellinger om det 20.århundre der hvert år har fått sin karakteristiske historie.  I 1999 får Grass også tildelt nobelprisen i litteratur.
 

 

 

 

 

Nettsider om Günter Grass

Grass tekster er oversatt til mange språk, deriblant engelsk og norsk. Grass benytter seg av en stil og et språk som vil være tilgjengelig for lesere med tyskkunnskaper på  viderekomne nivå og vi anbefaler  å lese ham på originalspråket.

 

 

 

 

  (Lenker til sider på tysk)

Lenker til tekstutdrag og kortbiografi

Günter Grass - stiftelse

Biografi og verk

Goethe-Institut om Günter Grass