Litteratur- og mediavev

 

 

 

Thomas Mann

 

 

Thomas Mann (1875-1955) er blant de mest betydningsfulle tyske forfattere internasjonalt – han døde for 50 år siden, og minnes i år med både nyutgivelser og nyoversettelser fra hans omfattende forfatterskap. Mann er representant for den psykologiske litteraturen som vokste frem rundt forrige århundreskifte. Han er kjent for sine granskende personskildringer, og hans verk preges på samme tid av pessimisme og ironi. Spenningsforholdet mellom realitet og kunst så vel som kunstnerproblematikk generelt er ofte sentrale temaer i hans romaner og noveller.

Mann vokste opp som kjøpmannssønn i Lübeck og erfaringer fra oppvekstmiljøet preger hans tidlige verk, deriblant debutromanen Buddenbrooks (1901) og novellen Tonio Kröger (1903). I Buddenbrooks beskriver han en hanseatisk kjøpmannsfamilie i Lübeck over en tidsperiode på ca 40 år. Familieskildringen er et interessant tidsdokument ved at den bygger på autentiske kretser i byen. Det borgerlige kjøpmannsmiljøet beskrives på en noe ironisk distansert måte og som undertittelen Verfall einer Familie indikerer, fremstilles familiens utvikling mot sin undergang. I begynnelsen er familien rik og velansett og familiens overhoder er opptatt av å sikre status og formue. Etterkommerne egner seg imidlertid mindre til forretninger, de er snarere utstyrt med kunstneriske anlegg. Som typisk for Mann er de, som representanter for det kunstneriske, knyttet til sykdom, død og forfall; etter hvert bidrar de til familiens forfall.

Som Buddenbrooks kretser også novellen Tonio Kröger omkring et spenningsforhold mellom borgerlig livsførsel og kunstnertilværelse. Igjen er store deler av handlingen lagt til Lübeck hvor hovedfiguren Tonio vokser opp. Hans far er en av Lübecks velstående kjøpmenn, hans mor er fra Italia. Tonios sydlandske bakgrunn og sydlandske utseende forbindes i nordtyske Lübeck med ansvarsløse kunstnertyper og gutten vekker mistillit blant befolkningen. Han flytter og blir faktisk kunstner. Gjennom hele livet preges han av en indre konflikt, han forakter det velstrukturerte borgerlige livet som de lyse menneskene i Lübeck representerer, samtidig som han føler stor tiltrekning til nettopp dette livet og disse menneskene.

Der Tod in Venedig (1912) er blant Manns mest kjente noveller. Verket har en dyptgripende psykologisk tematikk. Ved å skildre en eldende forfatters lidenskaplige opptatthet av en ung gutt problematiserer Mann konflikten mellom lidenskap og selvbeherskelse, liv og død.

Romanen Der Zauberberg (1924) er en kombinasjon av tids- og dannelsesroman. Vi møter en ung mann som gjennomgår en form for utviklings- og dannelsesprosess på et sanatorium for tuberkulosepasienter. Hans Castorp besøker sin tuberkuløse fetter på et sanatorium i alpene i Sveits. Kort før han skal reise hjem igjen, viser det seg at også han har symptomer på tuberkulose, og avreisen utsettes. Under oppholdet stifter Castorp bekjentskap med ulike representanter for datidens intellektuelle borgerskap samt at han forelsker i en gift dame. Han blir sju år på sanatoriet som han til slutt forlater for å delta i første verdenskrig.

Mann får nobelprisen i litteratur i 1929. Fire år senere forlater han det nasjonalsosialistiske Tyskland og flytter til USA. 1933 utkommer også første bind av det bredt anlagte historiske romanverket Joseph und seine Brüder (1933-1943). Verket omfatter fire bind og Mann belyser her allmennmenneskelige, etiske problemstillinger gjennom skildringer av en historisk epoke.

Doktor Faustus (1947) er en fiktiv biografi om komponisten Adrian Leverkühn. Romanen omhandler på mange måter Tysklands historie og annen verdenskrig. I romanens sentrum står imidlertid musikken, især tolvtonemusikken.

På slutten av sitt liv flytter Mann tilbake til Europa og bosetter seg i Sveits. Her gir han seg i kast med sin siste roman Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1954). Med mye ironi og humor foreller romanen livet til svindleren Felix Krull som stadig lurer til seg goder og fordeler. Romanen ble ikke fullført.
 

 

 

 

 

Nettsider om Thomas Mann

Manns stil og  språk kan være noe vanskelig tilgjengelig og krever gode tyskkunnskaper. Vi anbefaler å lese verkene på originalspråket med støtte i en oversettelse. Mange av hans verk er oversatt til norsk og engelsk.

 

 

 

 

  (Lenker til sider på tysk)

Liv og verk

Kort biografi

Thomas Mann Archiv

Utdrag fra Der Zauberberg

Das Budenbrookhaus