Litteratur- og mediavev

 

 

 

Terézia Mora

 


Terézia Mora (født 5. februar 1971) er en av de yngre og svært interessante tyske samtidsforfattere. Hun utmerker seg gjennom en særegen og tankevekkende skjønnlitteratur.

Mora vokser opp i en ungarsk-tysk familie i Sopron i Ungarn. Etter de politiske omveltningene i Ungarn i 1990 flytter hun til Berlin for å studere ungarsk og teatervitenskap. Hun utdanner seg også til filmmanusforfatter. I dag er hun bosatt i Tyskland hvor hun virker både som skjønnlitterær forfatter, filmanusforfatter og oversetter fra ungarsk. Mora har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap, sine filmanuser og oversettelser.

Novellesamlingen Seltsame Materie (1999) og romanen Alle Tage (2004) er blant verkene som har vekket størst oppmerksomhet i Tyskland. Novellesamlingen Seltsame Materie rommer en rekke eiendommelige og svært tankevekkende tekster. Mora forflytter seg tilbake i tid til et Ungarn bak jernteppet. Handlingen i novellene utspiller seg i grenseområdet mot Vesten på 70- og 80-tallet. Novellene er rystende og pessimistiske miljøstudier av ulike forhold på den ungarske landsbygda ved den stengte grensen. Menneskene som fremstilles ferdes i ensformige omgivelser, de bor i landsbyer hvor det bare finnes en fabrikk, kirke, kro og fotballplass, og de lever i et fravær av stimuli og ytre impulser. Tekstene beveger seg langt utover de konkrete miljøskildringene, vi har å gjøre med krevende litteratur. Novellene utmerker seg gjennom en avansert oppbygning, hvor grensene for den episke genren tøyes gjennom et fortettet, poetisk språk. På ulike måter lykkes forfatteren ikke bare i å beskrive et isolert samfunn, men også i å gjenspeile selve den tyngende opplevelsen av isolasjon.

Alle Tage er Moras første roman. Igjen utspiller seg handlingen noe tilbake i tid, i perioden omkring krigen i Eks-Jugoslavia der mange mennesker måtte flykte fra hjemmene sine. Sentralt i romanen er skildringen av en flyktnings rotløse tilværelse. Hovedpersonen i romanen er Abel Nema, flyktning fra Balkan-området. Beskrivelsen av hans situasjon som flyktning med usikre kår utvides i romanen til en mer allmenn identitetsproblematikk. I likhet med novellesamlingen Seltsame Materie er også denne teksten svært kompleks og gjennomarbeidet både språklig og litterært. Den utfordrer leseren med hentydninger, spørsmål og ironi.
 
 

 

 

 

Nettsider om Terézia Mora

Térezia Moras tekster vil være tilgjengelige for personer med tyskkunnskaper på videregående nivå. Tips: Romanen Alle Tage er lest inn på lydbok! 

  (Lenker til sider på tysk)  

Terézia Moras hjemmesider

Intervju med Terézia Mora i forbindelse med Seltsame Materie

Anmeldelse av Alle Tage