Litteratur- og mediavev

 

 

 

Scholastique Mukasonga

mukasonga

 

 

Scholastique Mukasonga (f 1956) er en rwandisk forfatter som i dag bor i Frankrike og skriver på fransk. Hun er utdannet sosialarbeider og jobbet blant annet i FN-systemet før hun flyttet til Frankrike med sin franske ektemann. I 1994 blir nesten 40 av hennes familiemedlemmer drept under folkemordet mot tutsiene. Folkemordet og forfølgelsen av tutsiene gjennomsyrer nesten hele hennes forfatterskap som har sterke selvbiografiske trekk.
Mukasonga hadde allerede bodd i Frankrike i to år da folkemordet skjedde. Først i 2004 følte hun seg sterk nok til å besøke Rwanda igjen. I kjølvannet av dette oppholdet utkommer hennes første verk Inyenzi ou les Cafards. Det er en selvbiografisk tekst der Mukasonga forteller om moren og barndommen sin på 60-tallet der hennes familie i likhet med andre tutsi-familier allerede var utsatt for massive forfølgelser.

Neste bok La Femme aux pieds nus utkommer i 2008. Denne boken omhandler igjen moren hennes og de andre kvinnene i barndomslandsbyen som gjorde alt for å redde barna sine fra død og forfølgelse.

2010 utgir hun novellesamlingen L’Iguifou og 2012 romanen Notre dame du Nil hvor hun beskriver en internatskole som ligger høyt oppe i fjellene og hvor det utspiller seg etniske konflikter. Romanen er en fiksjon, men baserer seg på selvbiografiske elementer.

2014 utkommer novellesamlingen Ce que murmurent les collines. Samlingen er Mukasongas første verk som ikke tematiserer folkemordet. De baserer seg på muntlig overleverte fortellinger fra Rwanda og inneholder fine skildringer av landets tradisjonelle levemåte.

Romanen Cœur Tambour fra 2016 omhandler den rwandiske sangeren Kitami og hennes mysteriøse død.

2018 utkommer Un si beau diplôme som igjen er et selvbiografisk verk. Hun forteller om hvor vanskelig det har vært for henne å oppnå sitt diplom som sosialarbeider. Hun måtte først studere som flyktning i Burundi ettersom hun ikke hadde mulighet til å studere i sitt hjemland Ruanda på grunn av forfølgelsene tutsiene ble utsatt for. Senere måtte hun studere engang til i Frankrike hvor hennes afrikanske utdannelse ikke var godkjent til tross for at hun allerede hadde jobbet flere år i FN-systemet.

Mukasonga skriver om alvorlige temaer som diskriminering og forfølgelse med fokus på det allmennmenneskelige og ofte hverdagslige. Dette skaper en nærhet og leserne kan ofte lett identifisere seg med personene som skildres. Tekstene hennes gjennomsyres dessuten av mye varme og humor.
.
 

 

 

 

Nettsider om Scholastique Mukasonga

Scholastique Mukasonga vil være tilgjengelig for   franskstudenter på nivå B2. Noen av bøkene er dessuten oversatt til engelsk.

  (Lenker til sider på fransk)

http://www.scholastiquemukasonga.net/home/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scholastique_Mukasonga