Litteratur- og mediavev

 

 

 

Herta Müller

 

 

Rumenskfødte Herta Müller (født 1953) regnes som en av de mest markante stemmene blant forfatterne som i de siste tiårene har tematisert totalitære forhold under de tidligere kommuniststatene i Øst-Europa. Hun tilhører den tyske minoriteten i Banatprovinsen i Romania og er i dag bosatt i Tyskland. Müller emigrerte fra Romania i 1987 etter å ha vært utsatt for restriksjoner og yrkesforbud fordi hun nektet å samarbeide med Romanias hemmelige politi Securitate.

Forfatteren står bak en rekke sterke, egenartede romaner, som Herztier (1994) og Heute wär ich mir lieber nicht begegnet (1997), hvor hun ved hjelp av en karakteristisk gjenstandsmetaforikk og surrealistiske virkemidler kartlegger et totalitært regimes virkemåte. Sentralt i Müllers diktaturanalyse er fokuset på språket – i essaysamlinger som bl.a. Hunger und Seide (1995) analyserer hun hvordan ordenes mening stadig forskyves i et diktatur ved at deres opprinnelige betydning forandres til et nytt og påtvunget innhold.

I diktsamlingene Im Haarknoten wohnt eine Dame (2001) og Die blassen Herren mit den Mokkatassen (2005) behandler Müller denne språktematikken på en svært original og overraskende leken måte. Hun gir seg i kast med bokstavelig talt å konkretisere språkforskyvningen: Diktsamlingene fortoner seg som omfattende "klippe-og-lime-prosjekter". Tekstene er satt sammen av ord og bokstaver klippet ut av aviser og magasiner. Ved hjelp av collageteknikken foretar Müller en eksperimentell etterligning av diktaturets maktspråk. Hun belyser ulike aspekter ved dets funksjonsmåte og utfordrer samtidig leseren gjennom underfundige språklek. Løsrevet fra deres opprinnelige kontekst er bokstavene og ordene nå – på en til tider absurd og meningsløs måte – føyd sammen til nye setninger og ordkombinasjoner. I tillegg til diktene utgjør forfatterens illustrasjoner en vesentlig del av bøkenes sterke appell. Illustrasjonene er i likhet med tekstene utført i collageteknikk. Fremstillingen av en grotesk forvridd virkelighet videreføres i bildecollagene ved at avbildninger av ulike gjenstander og fenomener smeltes sammen til et bilde.

Med Der König verneigt sich und tötet (2003) foreligger en form for selvbiografi. Det er en samling essayistiske tekster hvor Müller forteller om sin oppvekst i en banat-tysk landsby, om sine erfaringer fra det diktatoriske overvåkningssamfunnet under Ceausceşcus Romania og sitt møte med Tyskland som innvandrer. Samlingen inneholder dessuten en rekke refleksjoner omkring litteratur og språk; forfatteren er tospråklig, som banat-tysker har hun tysk som morsmål og i tillegg behersker hun selvsagt rumensk flytende.
 

 

 

 

Nettsider om Herta Müller

Herta Müllers skjønnlitteratur er skrevet på en krevende tysk og kan være litt vanskelig tilgjengelig. Hennes selvbiografi er imidlertid noe enklere og kan anbefales for personer med tysk på viderekomne nivå. Selvbiografien inneholder mange refleksjoner omkring språk som kan være interessante for språkstudenter .

 

  (Lenker til sider på tysk)

Kortbiografi

Intervju med Herta Müller

Samtale med Herta Müller om diktaturet i Romania

Omtale av selvbiografien