Litteratur- og mediavev

 

 

 

Claude Simon

 

 

Claude Simon (1913-2005) er en betydningsfull og særegen romanforfatter fra etterkrigstidens Frankrike.

Han blir født på Madagaskar, som sønn av en fransk offiser i kolonien. Faren faller i første verdenskrig, ett år etter sønnens fødsel. Også moren dør tidlig og Simon vokser opp hos slektninger. På 40-tallet deltar han i andre verdenskrig og kommer i tysk fangenskap. Familiehistorien og de traumatiske krigserfaringene gjennomsyrer hans forfatterskap.

Verket hans særpreges av en spesiell og karakteristisk bearbeidelse av erfaringene. Sentralt i tekstene hans er utforskningen av menneskets bevissthet; han undersøker hvordan vi opplever våre omgivelser og hvordan skjellsettende opplevelser preger erfaringshorisonten. Gjennom en særegen fremstillingsmåte forsøker Simon å skildre hvordan minner og aktuelle sanseinntrykk finnes samtidig i bevisstheten – noe som har resultert i en egen litterær metode. Simons verker bryter med tidligere romankonvensjoner, de inneholder blant annet ingen overordnet og strukturerende fortellerstemme, og en tradisjonell handlingskronologi er oppløst. Simon ansees for å være representant for Nouveau Roman-bevegelsen – en litterær strømning som oppstår i Frankrike på førti- og femtitallet.

Han debuterer allerede i 1945 med romanen Le tricheur, men verken denne eller de to påfølgende romanene får mye oppmerksomhet. Først når Simon skifter forlag og utgir verkene sine på Editions de Minuit – Nouveau Roman-bevegelsens forlag – lykkes han i sitt gjennombrudd som forfatter. I 1957 utkommer romanen Le vent som fortoner seg som et lappeteppe av beretninger, rykter og antakelser. Gjennom veven av ulike tekstbiter gis innblikk i protagonisten Antoine Montès’ problematiske historie.

Med romanen La route des Flandres (1960) blir Simon internasjonalt kjent. I La route des Flandres er krigens grusomhet det sentrale temaet. Mennesket beskrives som styrt av egoistiske drifter og trangen til å ødelegge. Romanen inneholder ingen moralsk vurdering, Simons spesielle fremstillingsmåte krever imidlertid en svært aktiv leser. Teksten består av et sammensurium av ulike fragmenter, og ofte glir scener inn i hverandre gjennom analogier og assosiasjoner. Ut i fra fragmenter som drømmer og minner må leseren rekonstruere historien.

Den fragmentariske og assosiative fortellermåten er også vesentlig i romanen Histoire (1967) Her møter vi en protagonist som betrakter postkort som tidligere tilhørte hans mor og som utløser en rekke minner, drømmer og tanker i ham.

I Géorgiques (1981) som mange anser for å være Simons viktigste verk, er krig igjen et hovedtema. Vi møter tre menn fra forskjellige tidsperioder som alle opplever krig, vold, forfall og nederlag. Den napoleonske generalen L. S. M. kjemper på mange europeiske slagmarker, engelskmannen O. deltar i den spanske borgerkrigen, og den tredje opplever franskmennenes nederlag i Flandern. Forskjellene mellom de tre mennene viskes imidlertid ut i romanuniverset, de enkelte historiene fremstår som en og samme historie om krig og ødeleggelse.

I 1985 utmerkes Claude Simon med nobelprisen i litteratur. Tre år senere utkommer L’Acacia, en sterk selvbiografisk preget roman. Her møter vi en ikke navngitt fransk soldat som er på vei til fronten i 1939. På togreisen reflekter han over sitt liv.

Simons siste store verk er romanene Le Jardin de Plantes (1997) og Le Tramway (2001), som begge omhandler hukommelsen. Både i Le Jardin de Plantes og Le Tramway møter en eller flere fortellere, og gjennom deres tanker og minner gis innblikk i deres liv. På ulike måter fokuserer begge bøkene på viktige hendelser i det 20. århundre og fremstår slik som forfatterens oppsummering av 1900-tallet.
 

 

 

 

Nettsider om Claude Simon

Simons verk er ikke umiddelbart lett tilgjengelig. Det kan være interessant og lærerik å lese originaltekster parallelt med en oversettelse.  Mange av Simons bøker er oversatt til engelsk og tysk.

  (Lenker til sider på fransk)

Liv og verk

Om Simon

Kronikk om La Route des Flandres

Utdrag av Le jardin des plantes

Samtale med Claude Simon

Omtale av Le Tramway