Litteratur- og mediavev

 

 

 

Juli Zeh

 

 

 

Juli Zeh (født i 1974) er en tysk forfatter, essayist og dramaturg. Hun er utdannet jurist, og skriver om politiske, filosofiske og moralske temaer knyttet til aktuelle tendenser i vårt samfunn.

I sin første roman Adler und Engel (2001, Ørn og engel) setter hun søkelyset på det internasjonale juristmiljøet ved å skildre et kjærlighetsforhold mellom en jurist og datteren til en narkobaron.

I romanen Spieltrieb (2004, Hvis alt var spill?) belyser Zeh spørsmål knyttet til moral og rettsfilosofi. Personene i romanen er elever og lærere ved en videregående skole i en tysk by. Gjennom deres handlinger, synspunkter og interaksjoner studerer hun problemer rundt rettferdighet og urettferdighet.

Corpus delicti. Ein Prozess (2007 teaterstykke / 2009 roman Corpus delicti. En prosess) er et av de viktigste av Zeh’s litterære verk. Det er en dystopisk visjon av framtiden som speiler skremmende tendenser i samtiden, deriblant streben etter perfekt helse og digital overvåkning. Handlingen utspiller seg i 2057. Staten pålegger sine borgere å leve sunt og unngå sykdommer. Borgere må trene regelmessig og det å røyke sigaretter er blitt til en kriminell handling. Mia Holl er en eksemplarisk borger, men når hennes opposisjonelle bror dør i fengsel, utvikler hun en depresjon. Mia klarer ikke lenger å følge alle systemets regler og blir selv forfulgt.

Essayet Angrep på friheten (2009) kretser også rundt moderne teknologi og digital overvåkning. Sammen med forfatteren Ilja Trojanow, advarer hun mot mengden av privat informasjon som vi frivillig gir andre tilgang til, blant annet via mobiltelefonen.

I tillegg til de politiske og sosiale spørsmålene skriver hun om litterære temaer i sine essayer. Hennes essayistiske roman Treideln (2013) er en refleksjon over litteratur, om skriving og om forfatterens rolle. Verket inneholder en interessant beskrivelse av måten en roman kan bli til.

En rekke av Zehs verk kretser om spørsmål knyttet til tradisjonelle verdier, meningen med livet og moral. Det kan for eksempel nevnes Nullzeit (2012, Nullstilt) som er en roman med psykologisk spenning om et trekantforhold, og Landsbyen (2016) som er en roman om sosiale forhold i en landsby i Brandenburg, 20 år etter Tysklands gjenforening.

I Leere Herzen (2017, Tomme hjerter) benytter Zeh grep fra spenningslitteratur for å belyse moralske og eksistensialistiske temaer. Som i Corpus Delicti tegner hun en dystopisk framtidsvisjon. Handlingen foregår i Tyskland i år 2032. Et populistisk parti regjerer landet og demokratiet holder på å rakne. Hovedpersonen Brita må ta et livsviktig valg når hun tvinges til å delta i et statsangrep hvor hun må drepe de fleste av regjeringsmedlemmer.

I sin siste roman Neujahr (2018, Nyttår) bruker Zeh igjen spenningsstrategier for å ta opp en alvorlig tematikk. Romanen kretser om psykologiske problemstillinger. Vi møter en småbarnsfar som i lengre tid har vært plaget med angstanfall. Gjennom hans historie vises hvordan dramatiske hendelser i barndommen kan skape traumer i voksent liv.
 

 

 

 

 

 

Nettsider om Juli Zeh

Zehs tekster krever gode tyskkunnskaper. VPersoner med litt svakere tyskkunskaper kan ha nytte av å lese verkene på originalspråket med støtte i en oversettelse. Mange av hennes tekster er oversatt til norsk og engelsk.

 

 

 

 

  (Lenker til sider på tysk)

http://www.juli-zeh.de